หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยและจีนหารือแนวทางผลักดันประเทศไทยเป็น Gateway ระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศ CLMV

25 กรกฎาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1405)

ประเทศไทยและจีนหารือแนวทางผลักดันประเทศไทยเป็น Gateway ระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศ CLMV พร้อมศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการโครงการพื้นที่ EEC ระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมการเป็น Sister City ด้านดิจิทัลในอนาคต
 
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า อธิบดีสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจการค้าและสารสนเทศแห่งเทศบาลเมืองเซินเจิ้น พร้อมเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หารือร่วมกันแล้วเห็นตรงกันว่า ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเทศคู่ค้าที่สำคัญระหว่างกัน แต่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในหลายด้าน เช่น โครงการ One Belt One Road ของจีน ที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงในภูมิภาคและใช้ประเทศไทยเป็นเกตเวย์ (Gateway) พัฒนาและสร้างความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ CLMV ด้วยการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันด้านการจัดตั้งสถาบันด้าน IoT (Internet of Things) โครงการ Smart city และ Startup เนื่องจากก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและสังคมของ 2 ประเทศ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ฝึกอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และศึกษาดูงานที่นครเซินเจิ้น เพราะมีเขตอุตสาหกรรมที่มีลักษณะคล้ายกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของไทย โดยเฉพาะแนวทางการบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรมดังกล่าว และส่งเสริมให้จังหวัดในพื้นที่ EEC ของไทยและเมืองเซินเจิ้นเป็น Sister City ด้านดิจิทัลในอนาคต
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวย้ำว่า ทางการจีนเมืองฝ่ายเซินเจิ้นให้ความสนใจเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย และ Digital Park Thailand มาก โดยมองเห็นแนวทางการพัฒนาความร่วมมืออย่างชัดเจน ซึ่งเดือนสิงหาคม 2560 นายลีมิน กัว อธิบดีสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจการค้าและสารสนเทศแห่งเทศบาลเมืองเซินเจิ้นจะนำคณะนักธุรกิจคณะใหญ่จากเซินเจิ้นมาเยี่ยมชมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและ Digital Park Thailand ทั้งนี้ คณะกรรมการร่วมของ 2 ประเทศจะทำงานร่วมกันเพื่อให้คณะนักธุรกิจของเซินเจิ้นและไทยได้รับประโยชน์สูงสุด
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์