หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ทหารบกไทย-มาเลเซีย ประชุมคณะทำงานแก้ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย

20 กรกฎาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1312)

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 พล.ต. สิทธิพร มุสิกะสิน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ประธานฝ่ายไทย และ พล.ต. ดาโต๊ะ มูฮัมหมัด รามลี บิน จาฟาร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 มาเลเซีย ประธานฝ่ายมาเลเซีย ร่วมประชุมคณะทำงานทางบกไทย-มาเลเซีย Land Working Group (LWG) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย การฝึกผสมทางบกไทย-มาเลเซีย เเละการลาดตระเวนร่วม รวมทั้งการตั้งจุดตรวจร่วมทางทหาร เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทหารทั้ง 2 ประเทศ
 
พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน กล่าวว่า มาตรการความร่วมมือของทหารตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ของในช่วงที่ผ่านมานั้นมีทั้งการตั้งหมู่บ้านเข้มแข็งชายแดนคู่ขนานชายแดนไทย-มาเลเซีย ตั้งด่านตรวจร่วมตามแนวชายแดน การร่วมฝึกซ้อมกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคง
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์