หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ข้อมูลสำหรับผู้สื่อข่าวต่างประเทศในการทำข่าวการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปก ครั้งที่ 3 ณ เวียดนาม

20 กรกฎาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1097)

ตามที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 (APEC 2017 Third Senior Officials’ Meeting and related meetings – SOM3) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 18 – 30 สิงหาคม 2560 นั้น กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมฯ ดังกล่าวตามที่ได้รับจากกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดังนี้
 
1. การลงทะเบียน
1.1 ผู้สื่อข่าวสามารถลงทะเบียนออนไลน์โดยตรงที่ http://www.apec2017.vn ภายใต้หัวข้อ Media – Accreditation ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560
1.2 เอกสารประกอบการลงทะเบียน ได้แก่ (1) รูปถ่ายดิจิทัล และ (2) สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน 6 เดือน ซึ่งจะต้องดำเนินการอัพโหลดระหว่างการลงทะเบียนออนไลน์
 
2. การตรวจลงตรา ผู้สื่อข่าวที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย (ทั้งหนังสือเดินทางธรรมดาและราชการ) สามารถเดินทางเข้าเวียดนามได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา โดยสามารถพำนักอยู่ในเวียดนามได้ 30 วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางถึง
 
ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.apec2017.vn
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ :
Press and Information Department,
Ministry of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Viet Nam,
7 Chu Van An Street, Ba Dinh district, Ha Noi
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ media@apec2017.vn
โทร. +84-24-3799-2259 / +84-98-998-1991 โ
ทรสาร +84-24-3823-4137
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์