หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
กรมประชาสัมพันธ์ลงนามความร่วมมือด้านการกระจายเสียงกับอินโดนีเซีย

13 กรกฎาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1716)

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของรัฐบาลอินโดนีเซียร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการกระจายเสียง ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ (13 ก.ค. 60  เวลา 10.00 น.)
 
พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวในพิธี ลงนามขอบคุณทั้งสองหน่วยงานที่ทุ่มเทผลักดันจนมาถึงการลงนามในวันนี้ พร้อมกับขอบคุณกระทรวง การต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ซึ่งไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนในกรอบของอาเซียน
 
การลงนามความร่วมมือ จะเป็นโอกาสให้ทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งต่างเป็นองค์กรด้านสื่อสารมวลชนแห่งชาติได้ทำงานร่วมกัน เพื่อนำข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือส่งถึงประชาชน ผ่านการอำนวย ความสะดวกในการทำงานของทีมข่าว ทีมผลิตรายการ การแลกเปลี่ยนเนื้อหาข่าว รายการครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งจะนำมาซึ่งการเดินทางท่องเที่ยว การค้าขาย ลงทุนและโอกาสทางการศึกษา การทำงานร่วมกันของสื่อมวลชนจะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความเชื่อมโยงของประชาชนทั้ง สองประเทศในฐานะสมาชิกอาเซียนอีกด้วย
 
สำหรับ RRI เป็นสถานีวิทยุสาธารณะของอินโดนีเซีย ซึ่งลักษณะคล้ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสถานีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ อินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับสี่ของโลกรองจากสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา
 
ในการลงนามครั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอินโดนีเซีย ยังได้ร่วมประชุมหารือกันเป็นครั้งแรกเพื่อกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมความร่วมมือที่จะมีขึ้นระหว่างสองหน่วยงานในอนาคต โดยพลโทสรรเสริญมอบหมายให้นายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายอินโดนีเซีย
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอินโดนีเซียได้เสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการกระจายเสียงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้ฝ่ายไทยพิจารณา โดยขอบเขตความร่วมมือนั้นได้แก่การแลกเปลี่ยนรายการ การแลกเปลี่ยนข่าวการแลกเปลี่ยนรายการดนตรี การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ บุคลากร และความร่วมมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านกิจการกระจายเสียง
 
 
 
ผลิตโดยส่วนส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
13 กรกฎาคม 2560

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์