หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ปฏิรูปสื่อโซเซียลมีเดีย ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ให้ความสนใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางที่นำมาควบคุม

12 กรกฎาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1564)

ช่วงที่ผ่านมาการนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านสื่อโซเซียลมีเดียเป็นที่นิยมของสังคม จนมีความน่าเป็นห่วง เพราะมีการนำเสนอทั้งเรื่องดีและไม่ดี โดยไม่ผ่านการกลั่นกรองอาจกลายเป็นปัญหาในอนาคต คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนจึงเสนอจัดระเบียบปฏิรูปการใช้สื่อโซเซียลมีเดียให้เข้มงวดมากขึ้น หลังจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. มีมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เรื่องผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิรูปการใช้สื่อโซเซียลมีเดียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้โลกโซเชียลฯ หรือผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ความสนใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางที่นำมาควบคุมการใช้งานสื่อออนไลน์ เพราะปัจจุบันสื่อออนไลน์เป็นสื่อที่ให้ข้อมูลข่าวสารไปถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว แต่ในทางกลับกันจากความสะดวกรวดเร็วก็มีการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม จนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสถาบันหลักของประเทศ
 
ดังนั้น เพื่อลดปัญหาการใช้สื่อที่ไม่เหมาะสม คณะกรรมาธิการฯ จึงเสนอแนวทางการปฏิรูปเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องปฏิรูปให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในปี 2562 และในระยะยาวเป็นวาระต่อเนื่องที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พลตำรวจตรี พิสิษฐ์ เปาอินทร์ รองประธานกรรมาธิการฯ กล่าวถึงแนวทางการปฏิรูปในระยะเร่งด่วน ต้องจัดระเบียบการลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะระบบเติมเงิน ที่จะใช้ลายนิ้วมือ ใบหน้า ควบคู่กับการลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน พร้อมจัดตั้งศูนย์กลางบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ โดยให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเฝ้าระวังทางอินเตอร์เน็ตและดูแลเนื้อหาโลกออนไลน์ ขณะที่มาตรการระยะยาว เน้นปลูกจิตสำนึกที่ดีมีจริยธรรมในการใช้สื่อออนไลน์ การให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี ใช้มาตรการทางกฎหมาย พร้อมมีมาตรการและแนวนโยบายของรัฐ มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผล
 
อย่างไรก็ตาม คงต้องจับตาดูกันต่อว่า แนวทางดังกล่าวจะนำมาปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหน แต่หากดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์จริง เชื่อว่าจะทำให้การใช้สื่อออนไลน์มีคุณภาพ อยู่ในสิทธิเสรีภาพการสื่อสาร บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและขอบเขตของกฎหมาย ตลอดจนไม่ตกเป็นเหยื่อของการใช้สื่อโซเซียลมีเดียอีกต่อไป
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์