หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พาณิชย์ “โชว์ศักยภาพ” เกษตรอินทรีย์สู่สากล

11 กรกฎาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1260)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความพร้อมในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ผ่านการจัดงาน Organic and Natural Expo 2017 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 27 - 30 กรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการบริโภคเพื่อสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายทางการค้าเชื่อมโยงตลาดโลก โดยจัดให้มีการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสัมมนาทางวิชาการด้านสินค้าอินทรีย์และโอกาสทางการค้าในอาเซียน มีการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์กว่า 200 บูธ จากเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศ รวมทั้งประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
 
การทำเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่เริ่มจากกลุ่มผู้สนใจในสุขภาพกลุ่มเล็ก ๆ รวมตัวกันทั้งเกษตรกรผู้ผลิตผู้แปรรูป และผู้บริโภคในหลายพื้นที่มีเกษตรกรรวมตัวกันทำเกษตรอินทรีย์จนมีความเข้มแข็งและได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากองค์การระหว่างประเทศ อาทิ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชาวสวนบ้านหัวอ่าว (สามพรานโมเดล) จังหวัดนครปฐม ไร่ปลูกรัก จังหวัดราชบุรี เป็นต้น ในขณะที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศ มีโรงเรียนชาวนานครสวรรค์ มีกลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจได้รวมตัวกันผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ จำพวกข้าวและพืชผักชนิดต่าง ๆ โดยเปิดเป็นตลาดนัดคนรักอินทรีย์ "ฟาร์มฝัน ปันสุข” ณ พื้นที่กลางเมืองปากน้ำโพ จัดทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน รวมทั้งทำกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกของสังคมในการรณรงค์ลดขยะ ถุงพลาสติก โดยใช้ถุงผ้า ใบตอง จนสร้างเป็นนิสัย เพื่อลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้เยาวชน ผู้ปกครองเห็นถึงคุณค่าของเกษตรอินทรีย์ ในขณะที่ผู้ประกอบการโรงสีจำนวนมากจากทุกภาคของประเทศก็สนใจเข้าร่วมโครงการผลิตข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์ ด้วยเช่นกัน
 
ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟอินทรีย์ เป็นกาแฟพันธุ์อราบิก้าโดยจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะได้ประสานบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟรายใหญ่เพื่อรับซื้อกาแฟจากเกษตรกรโดยตรง เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์กาแฟอินทรีย์ของดีจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์