หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
BFA ย่อมาจาก…....

10 กรกฎาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 3134)
 
BFA ย่อมาจาก Boao Forum for Asia (BFA) ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปี 2544 โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง BFA เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้นำระดับสูงทั้งจากภาครัฐบาล ภาคธุรกิจและภาควิชาการในการหารือและแสดงวิสัยทัศน์ ในเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญในภูมิภาคเอเชียและของโลก โดยเน้นประเด็นหารือที่จะส่งเสริมให้ภูมิภาคเอเชียบรรลุเป้าหมายการพัฒนาและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์