หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุม Boao Forum for Asia (BFA) Thailand Conference

10 กรกฎาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1120)

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุม Boao Forum for Asia (BFA) Thailand Conference ณ โรงแรม Shangri-La กรุงเทพมหานคร โดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Zeng Peiyan รองประธาน BFA และอดีตรองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกล่าวปาฐกถาในช่วงพิธีเปิดการประชุม โดยมีผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และสื่อมวลชน ในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมประมาณ 300 คน และนาย Jin Liqun ประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Bank – AIIB) เข้าร่วมด้วย
 
การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ของผู้นำในภาครัฐ นักธุรกิจ นักวิชาการ และสื่อมวลชนไทยต่อการประชุม BFA โดยจะมีการอภิปรายกลุ่มย่อยใน 3 หัวข้อ ได้แก่
(1) การบูรณาการเศรษฐกิจในเอเชีย (Asian Economic Integration: The Way Ahead)
(2) เขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน (ASEAN – China Free Trade Area: Trade, Investment and Financial Cooperation) และ
(3) การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Connecting Asia: Infrastructure and Supply Chain)
 
นอกจากนี้ จะมีการพบหารือระหว่างนักธุรกิจไทย – จีน อนึ่ง BFA ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปี 2544 โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง BFA เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้นำระดับสูงทั้งจากภาครัฐบาล ภาคธุรกิจและภาควิชาการในการหารือและแสดงวิสัยทัศน์ ในเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญในภูมิภาคเอเชียและของโลก โดยเน้นประเด็นหารือที่จะส่งเสริมให้ภูมิภาคเอเชียบรรลุเป้าหมายการพัฒนาและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์