หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย

7 กรกฎาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1444)

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ที่ประชุมของคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้คนต่างด้าว 17 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน คนไทย 439 คน และการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญ เช่น วิทยาการเฉพาะด้านเกี่ยวกับกระบวนการทำงานการสร้างภาพยนตร์เคลื่อนไหวเสมือนจริง และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ ควบคุมและดูแลรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการทดสอบความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ (Liability Test) ประเภทชิ้นส่วนยานพาหนะที่ทำจากยาง เป็นต้น
 
ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายนมีจำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลงจากเดือนก่อน 14 ราย เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม 2560 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง เช่น บริการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ บริการให้กู้ยืมเงินโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน และบริการออกแบบทางวิศวกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ประกอบกับในเดือนมิถุนายน ได้มีการถอด 19 ธุรกิจ ออกจากบัญชีสามท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เช่น ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจบริการเป็นสำนักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งทำให้นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจดังกล่าวไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ สำหรับการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย 5 เดือนแรกปีนี้ มีจำนวน 136 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 3,743 ล้านบาท
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์