หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรี เปิดเผย เร่งพัฒนาอีอีซี เพื่อนำประเทศไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง

7 กรกฎาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1045)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก หรือ อีอีซี ว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันทำความเข้าใจกับประชาชน ว่าจะทำให้ประเทศหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง จำเป็นต้องมีโครงการขนาดใหญ่ เช่น อีอีซี ที่ต้องเริ่มทำวันนี้เพื่อไม่ให้ล่าช้าเกินไป แต่ทั้งนี้ก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ จึงได้เน้นย้ำในที่ประชุมถึงการดูแลพื้นที่ทำการเกษตร และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเดินหน้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งรถไฟทางคู่ ที่จะเชื่อมโยงท่าอากาศยาน และท่าเรือ รวมถึงการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟทางคู่ ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือมายังภาคตะวันออก และเชื่อมต่อไปยังท่าเรือแหลมฉบัง
 
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าการเดินหน้าประเทศต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ชาติ ขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศอื่นโดยไทยจะต้องไม่เสียเปรียบ และต้องเกิดประโยชน์ที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย พร้อมฝากทำความเข้าใจกับประชาชนในภาคอื่น ๆ ว่าการเลือกดำเนินการในภาคตะวันออกก่อน เพราะมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการรองรับอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล แต่ในภาคอื่น ๆ ก็จะเป็นโครงการในระยะต่อไปที่รัฐบาลต้องผลักดัน ให้ตรงกับศักยภาพ
 
ทั้งนี้ การลงทุนในโครงการจะมีทั้ง โครงการที่ต้องประมูล และโครงการที่ต้องมีการเจรจากับผู้ที่สนใจลงทุน หากเป็นโครงการที่ไทยมีความต้องการ เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งทั้งหมดต้องดูแลให้โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์