หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.ปัตตานี เปิดการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับผู้ประกอบการในภาคใต้ และนักธุรกิจมาเลเซีย

5 กรกฎาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1248)

นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการของจังหวัดปัตตานี กับผู้ประกอบการในภาคใต้ และนักธุรกิจมาเลเซีย ในงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ปี 2560 ที่ห้องประชุมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
 
ทั้งนี้ การเจรจาธุรกิจ หรือ (Business Matching) ได้จัดขึ้นตามที่จังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเชิญชวนผู้ประกอบการในภาคใต้ และนักธุรกิจชาวมาเลเซีย มาร่วมเจรจาการค้าในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวมาเลเซีย ซึ่งเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันมาแต่ช้านาน มีผู้ประกอบการของจังหวัดปัตตานีที่เข้าร่วม จำนวน 30 คน และมีคู่เจรจาธุรกิจในภาคใต้ จำนวน 2 คน และคู่เจรจานักธุรกิจชาวมาเลเซีย จำนวน 15 คน
 
สำหรับการจัดการเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้มีโอกาสทางด้านการตลาดกับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้ประกอบการในจังหวัดปัตตานี มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันทางการค้า ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจของตนเอง เพื่อผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่อไป
 
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์