หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ยกระดับปัญหาการค้ามนุษย์ เป็น “วาระแห่งชาติ”

4 กรกฎาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1694)

รัฐบาล และ คสช. ไม่ย่อท้อแม้สหรัฐอเมริกา ยังจัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มเทียร์ 2 เป็นปีที่ 2 พร้อมเดินหน้ายกระดับการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ปัญหาค้ามนุษย์หมดไปโดยเร็วที่สุด
 
แม้รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา จะยังจัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามอง หรือ เทียร์ ทู วอทช์ลิสต์ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน แต่สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับ เพราะทันทีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. และ รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาบริหารประเทศ ได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
 
โดยเฉพาะการยกระดับปัญหาการค้ามนุษย์ เป็น "วาระแห่งชาติ” เนื่องจากเกี่ยวพันกับหลายภาคส่วน และส่งผลกระทบรุนแรง ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม เห็นได้จากปัญหาประมงที่ผิดกฎหมาย หรือ IUU ที่เชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์และแรงงานทาส จึงจำเป็นที่ต้องมีการจัดการแบบครบวงจร ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น
 
สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ คสช. และรัฐบาลจะเดินหน้าต่อกับการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ นั้นคือ การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด การป้องกันผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อ คุ้มครองเหยื่อและพยาน และการสร้างความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายคือ การปกป้องคุ้มครอง "ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ของทุกคน
 
การขับเคลื่อน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากภาครัฐที่กำลังใช้องคาพยพทั้งหมดที่มีเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้ว ภาคประชาสังคม ยังสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยกันตรวจสอบ แจ้งเบาะแสการกระทำผิด เป็นพลังประชารัฐ ทำให้ปัญหาการค้ามนุษย์หมดไปโดยเร็วที่สุด
 
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์