หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เตรียมจัด"คลินิกนักลงทุน 2017 " เสริมศักยภาพเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

4 กรกฎาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1097)

นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประชุมคณะทำงานดำเนินการส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เตรียมจัดงาน "คลินิกนักลงทุน 2017 " ภายใต้โครงการ "เพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2560 ที่ห้างโรบินสัน อ.แม่สอด จ.ตาก โดยที่ประชุมได้หารือ เรื่องกำหนดการจัดงาน รูปแบบ สถานที่ การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม แผนผังการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการรับทราบแนวทางการจัดงานและสามารถดำเนินการตามภารกิจได้อย่างเรียบร้อย (3 มิ.ย. 60 ) ที่ห้องประชุมทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก
 
ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมการให้บริการข้อมูลสำหรับนักลงทุน นิทรรศการส่งเสริมการลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุน การจับคู่ทางธุรกิจ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับกับช่องทางการสร้างโอกาส เสริมศักยภาพการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 
นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ โดยผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ในหลายหัวข้อ เช่น เปิดพื้นที่การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก, บีโอไอกับมาตรฐานการส่งเสริมการลงทุน SMEs ,ทิศทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากสู่ยุค Thailand 4.0 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเปิดตลาดนัดแรงงาน การแสดงสินค้าการเกษตรและสินค้า OTOP สองแผ่นดิน ตาก-เมียวดี
 
จังหวัดตากจึงขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "คลินิกนักลงทุน 2017 " ในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โทรศัพท์ 0-5553-2263 หรือสำนักงานจังหวัดตาก โทรศัพท์ 0-5551-1503 ในวันและเวลาราชการ
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์