หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงาน แนะนำช่องทางสอบถามการจ้างแรงงานต่างด้าว

4 กรกฎาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1519)

กระทรวงแรงงาน แนะนำช่องทางสอบถามการจ้างแรงงานต่างด้าว สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th และศูนย์ประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน โทรศัพท์หมายเลข 0 2232 1467 ภายในวันและเวลาราชการ พร้อมจัดเสวนารับฟังความคิดเห็น "พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ปวงชนชาวไทยได้อะไร” วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่กระทรวงแรงงาน
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานมาอย่างต่อเนื่องและได้ให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูลอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเพิ่มช่องทางการติดต่อให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องสอดคล้องตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
 
นายอนันต์ชัย กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานยังเปิดให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อทำประชาพิจารณ์ ซึ่งกรมการจัดหางานจะจัดเสวนาเรื่อง "พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ปวงชนชาวไทยได้อะไร” ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยนายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้แทนคณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย (กกร.) และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ โฆษกกระทรวงแรงงาน จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในวันและเวลาดังกล่าวด้วย
 
 
 
ที่มา : กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์