หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
คลังข้อมูลการค้าของไทย

3 กรกฎาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 3011)

ประเทศไทยได้จัดตั้งคลังข้อมูลทางการค้าของไทย (Thailand National Trade Repository : NTR) ผ่านทาง www.thailandntr.com แล้วตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นไปตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและกฎระเบียบด้านการค้าสินค้าผ่านบนอินเตอร์เน็ตแก่สาธารณชน เพื่อความโปร่งใสและให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยง่าย
 
 
 
ข้อมูล วารสารการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์