หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ฐานข้อมูลด้านการลดภาษีของอาเซียนและอาเซียนกับประเทศคู่ภาคี FTA

3 กรกฎาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 3098)

อาเซียนได้จัดทำระบบ Tariff Finder ที่เว็บไซต์ www.tariff-finder.org ซึ่งรวบรวมฐานข้อมูลด้านการลดภาษีของอาเซียนและอาเซียนกับประเทศคู่ภาคี FTA ทั้ง 5 ความตกลง ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย และออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลอัตราภาษีภายใต้ FTA ดังกล่าวได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
 
ที่มา วารสารการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์