หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเวทีเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 15 สาธารณรัฐประชาชนจีน

29 มิถุนายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1004)

นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมประชุมเวทีเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 15 (15th East Asia Forum – EAF) ที่เมืองฉางชา มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560
 
ในการประชุมครั้งนี้ ไทยจะให้ความสำคัญต่อความสำเร็จของความร่วมมืออาเซียนบวกสามที่ได้ดำเนินมาครบรอบ 20 ปี และจะผลักดันแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียนบวกสามในด้านต่าง ๆ เพื่อมุ่งไปสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก อาทิ การหารือเพื่อจัดทำ Blueprint หรือ Roadmap และการส่งเสริมความร่วมมือที่สำคัญที่จะนำไปสู่การบูรณาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาทิ การเงินการคลัง ความเชื่อมโยงในภูมิภาค การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน พลังงาน ความมั่นคงด้านอาหาร สาธารณสุข และการศึกษา นอกจากนั้น ไทยจะสนับสนุนให้การเจรจา Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) บรรลุข้อตกลงโดยเร็ว เพื่อส่งเสริมและรักษาสถานะทางเศรษฐกิจของภูมิภาค รวมทั้งการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและการเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน และการสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง และทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน
 
อนึ่ง การประชุมเวทีเอเชียตะวันออก จัดตั้งขึ้นในปี 2556 เพื่อเป็นเวทีหารือ 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนบวกสาม โดยจะมีการประชุมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายระยะยาว คือ การจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออก ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศบวกสามจะสลับกันเป็นเจ้าภาพการประชุมนี้ โดยในปีนี้ จีนจะเป็นเจ้าภาพ ซึ่งได้กำหนดแนวคิดหลักของการประชุมไว้ว่า "20 Years of APT Cooperation: Towards the East Asia Economic Community”
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์