หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – สหภาพยุโรป

29 มิถุนายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 2086)

ไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน – สหภาพยุโรป ปัจจุบัน จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – อียู (ASEAN – EU Senior Officials’ Meeting) ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2560 ที่กรุงเทพฯ เพื่อรักษาพลวัตของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับอียู โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปี 2560 เป็นโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อียู โดยนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของไทยกับนาย Gunnar Wiegand อธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป (European External Action Service – EEAS) ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสอียู เป็นประธานร่วมกัน
 
หลังจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – อียู ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปี 2560 ที่กรุงเทพฯ ได้รับรองเอกสาร "ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระดับโลกระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพื่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน” นั้น การที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ ครั้งนี้ จะทบทวนความร่วมมืออาเซียน – สหภาพยุโรป ที่อยู่ภายใต้ "แผนปฏิบัติการบันดาร์เสรีเบกาวัน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เพิ่มพูนของอาเซียนกับสหภาพยุโรป ค.ศ. 2013 – 2017” และจะหารือกันถึงแผนปฏิบัติการอาเซียน – สหภาพยุโรป ฉบับใหม่ วาระ ค.ศ. 2018 – 2022 โดยอาเซียนและสหภาพยุโรปหวังว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายจะใกล้ชิดกันมากขึ้นและความร่วมมือระหว่างกันจะมีความเข้มข้นขึ้นในหลาย ๆ สาขา ตั้งแต่การค้า การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปฏิสัมพันธ์ระดับประชาชน รวมถึงประเด็นความมั่นคง
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ จะหารือเกี่ยวกับการเตรียมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับสหภาพยุโรป ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2560 ที่กรุงมะนิลา รวมถึงการเตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – สหภาพยุโรป ในปีนี้ ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ ครั้งนี้ จะมีคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมจำนวน 40 คณะ จากทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนและสหภาพยุโรป รวมทั้งคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรปและสำนักเลขาธิการอาเซียน การประชุมดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเพื่อประโยชน์ร่วมกัน เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรวมตัวกันในระดับภูมิภาค และความสนใจร่วมกันในการร่วมมือส่งเสริมสันติภาพและความมั่งคั่งไม่เพียงแต่ภายในภูมิภาคอาเซียนหรือยุโรปเท่านั้น แต่รวมถึงประชาคมโลกโดยรวม
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์