หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
HGST ในเครือ WD เพิ่มกำลังการผลิตสร้างยอดส่งออก ย้ำไทยเป็นฐานผลิต ฮาร์ด ดิสก์ ไดรฟ์ ของโลก

29 มิถุนายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1532)

กลุ่มบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรม HDD ชูไทยเป็นฐานผลิตฮาร์ด ดิสก์ ไดรฟ์ของโลก สร้างมูลค่าการส่งออกเพิ่มกว่า 3 หมื่นล้านบาท จ้างแรงงานไทยเพิ่ม 2,500 คน พร้อมจับมือสถาบันการศึกษาไทยยกระดับนักเรียน นักศึกษา นักวิจัยไทยกว่า 1,300 คน
 
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (WD) หนึ่งในผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (HDD) รายใหญ่ของโลก ได้ขยายการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จากัด (HGST) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มเวสเทิร์น ดิจิตอล ในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นฐานการผลิต HDD สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งมีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดโลก โดยมีการจ้างงานรวมถึงช่างเทคนิคเพิ่มขึ้น 2,500 คน ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ และคาดว่ามูลค่าการส่งออกของบริษัทจะเพิ่มขึ้นประมาณ 35,000 ล้านบาท
 
สำหรับเหตุผลที่กลุ่มบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ขยายการผลิต HDD ในประเทศไทย เพราะเล็งเห็นว่าไทยเป็นฐานการผลิต HDD ที่สำคัญ โดยมีศักยภาพและมีแรงงานที่มีทักษะสูง ทั้งนี้ HDD ที่ผลิตภายใต้ บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็น HDD สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์เป็นสินค้าที่มีเทคโนโลยีและมีมูลค่าที่สูงกว่า HDD ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น รวมถึงกระบวนการผลิตก็มีความซับซ้อนกว่า ปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก 2 รายที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด โดยทั้ง 2 บริษัท ได้รับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการต่อเนื่องระยะยาว ซึ่งแต่ละบริษัทจะต้องมีการลงทุนมากกว่า 30,000 ล้านบาท ในช่วงปี 2550 - 2559 และจะต้องมีการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและพัฒนาทักษะให้กับพนักงานไทย บริษัทละไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
 
 
 
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์