หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ช่วยระบบแรงงานไทยมีความเป็นสากล

27 มิถุนายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1393)

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึง แนวทางในการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ว่า จะเป็นการทำให้เกิดการอำนวยความสะดวกทั้งแก่ลูกจ้าง นายจ้าง และภาครัฐ เนื่องจากลูกจ้างจะได้รับการดูแลและมีช่องทางในการร้องเรียนหากไม่ได้รับความเป็นธรรม ขณะที่นายจ้างจะได้ประกอบธุรกิจด้วยต้นทุนที่เท่าเทียมกัน ส่วนภาครัฐก็สามรถขับเคลื่อนการดูแลด้านแรงงานอย่างเป็นระบบและส่งผลดีต่อการดำเนินนโยบายทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง ทั้งยังส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทำให้ระบบการบริหารจัดการแรงงานของไทยมีความเป็นสากลเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ พร้อมกันนี้ยังมั่นใจว่าจากการดำเนินตามกลไกต่างๆ ที่มีอยู่จะไม่ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานขึ้น
 
อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้สถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวจะมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงพบการกระทำผิดอยู่บ้าง ดังนั้นพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 จึงมีบทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรงแต่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการการทำงานตามกฎหมาย ขณะที่กรมการจัดหางาน ก็พร้อมให้ความสะดวกและคำปรึกษาแก่ทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานของไทย
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์