หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
บีโอไอเล็งสร้างโอกาสลงทุนรับเส้นทางเชื่อมไทย-เมียนมา-อินเดีย

26 มิถุนายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 951)

บีโอไอนำคณะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย 35 ราย สร้างเครือข่ายทางธุรกิจลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ. แม่สอด จ. ตาก พร้อมศึกษาเส้นทางโลจิสติกส์ไทย เมียนมาและอินเดีย มั่นใจปูทางโอกาสขยายตลาดเชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน นายเจษฎา ศรศึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไออยู่ระหว่างเดินหน้าตามแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ให้มีโอกาสสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถต่อยอดธุรกิจไปสู่การผลิตซึ่งรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบาย "ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล
 
ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2560 บีโอไอจะนำคณะเอสเอ็มอี จำนวน 35 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป สิ่งทอ พลาสติก และวัสดุก่อสร้าง ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจกับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่ จ. สุพรรณบุรี จ. กำแพงเพชร เช่น บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด ผู้ผลิตอุปกรณ์พลังงานและระบบบำบัดน้ำเสียให้กับอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท โหย่ง จิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจะได้เข้าสำรวจพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก และรับฟังบรรยายสรุปภาวะการค้าชายแดนและความคืบหน้าในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 
นายเจษฎา กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะเอสเอ็มอีจะได้เข้าไปศึกษาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของจังหวัดเมียวดี ในสหภาพเมียนมา และสำรวจเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมระหว่าง อ. แม่สอด ของประเทศไทยไปยังประเทศเมียนมาและอินเดีย ซึ่งเป็นเส้นทางที่รัฐบาลของแต่ละประเทศให้ความสำคัญ และคาดการณ์ว่าเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางเชื่อม 3 ประเทศ และสนับสนุนนโยบาย "มองตะวันออก” (Look East Policy) ของอินเดียที่ต้องการเข้ามาค้าขายและลงทุนในไทยและอาเซียน ในขณะที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคและได้ใช้ประโยชน์จากเส้นทางนี้เพื่อขยายการค้าการลงทุนไปยังเมียนมาและอินเดียและเชื่อมต่อไปยังตะวันออกกลางต่อไป
 
"กิจกรรมครั้งนี้จะทำให้เอสเอ็มอีไทยได้ลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุนและขยายตลาดสินค้าเพื่อรองรับการพัฒนาของทั้ง 3 ประเทศ ซึ่งปัจจุบันสินค้าไทยมีโอกาสค่อนข้างมาก เนื่องจากประชากรของเมียนมาและอินเดียมีความนิยมสินค้าไทย ทั้งด้านคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผล โดยเมื่อโครงการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวแล้วเสร็จ ในอีก 1 - 2 ปีข้างหน้า มั่นใจจะทำให้เอสเอ็มอีไทยขยายตลาดและวางแผนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้อีกมาก” นายเจษฎา กล่าว
 
 
 
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์