หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การส่งออกผ่านการซื้อขายในเว็บไซต์ไทยเทรด ช่วง ม.ค.-เม.ย.60 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25

22 มิถุนายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1524)

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรียนรู้ Internet of Thing เจาะตลาดเกาหลีใต้ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ ว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมมือกับ ASEAN - Korea Center (AKC) จากสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรม ทิศทางนโยบาย และแนวทางการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตกับภาคธุรกิจ ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล
 
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมถึง มูลค่าการส่งออกผ่านการซื้อขายในเว็บไซต์ไทยเทรด ช่วงเดือนมกราคม - เมษายน ที่ผ่านมาว่า มีมูลค่าทั้งสิน 4,044 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ยังได้ส่งออกไข่ไก่ 2 ล้านฟอง ให้กับประเทศเกาหลี ซึ่งถือเป็นการเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เพราะประเทศเกาหลีมีความต้องการอาหารด้านโปรตีนเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มว่าจะส่งออกเพิ่มขึ้นในอนาคต
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์