หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
เยาวชน20คน ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมการประกวดสุนทรพจน์ "OUR ASEAN, OUR FUTURE"

20 มิถุนายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 2499)

ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดกิจกรรมและต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ ทักษะ เตรียมความพร้อมการประกวดสุนทรพจน์ ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 ก่อนการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ "OUR ASEAN, OUR FUTURE” วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์
 
โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ "OUR ASEAN, OUR FUTURE” เป็นกิจกรรมที่กรมประชาสัมพันธ์ จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตื่นตัว พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษรองรับการเป็นพลเมืองอาเซียน และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์อาเซียน ในกลุ่มเยาวชน ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมและการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
 
กิจกรรมดังกล่าว เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยส่งใบสมัครและคลิปวิดีโอสั้นแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 1 -2 นาที ในหัวข้อ "ASEAN and I” ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ทั้งนี้มีเยาวชนจากทั่วประเทศให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้คัดเลือกเยาวชนจำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องอาเซียน ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 ณ กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มทักษะการพูดในที่สาธารณะและเสริมความรู้เรื่องอาเซียนของเยาวชนก่อนการประกวด
 
เยาวชนผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 คนนี้ จะเข้าประกวดสุนทรพจน์ภายใต้หัวข้อ"OUR ASEAN, OUR FUTURE” ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษารวม 55,000 บาทพร้อมโล่และใบประกาศนียบัตร และผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้แสดงความสามารถการกล่าวสุนทรพจน์ในงานครบรอบ 50 ปีอาเซียนที่กรมประชาสัมพันธ์กำหนดจัด ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ อีกด้วย
 
กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสื่อมวลชนและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมชมและให้กำลังใจเยาวชนไทย ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "OUR ASEAN, OUR FUTURE” ได้ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 – 618 – 2323 ต่อ 1723, 1719 ในวันและเวลาราชการ หรือติดตามทาง Facebook Fanpage: ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์