หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.ดีอี เร่งงานบริการ Data Center/Cloud เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดลงทุนซ้ำซ้อน

19 มิถุนายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1177)

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงการผลักดันให้หน่วยงานของรัฐใช้บริการ Data Center/Cloud ของ NGDC เพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ ด้วยให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN) และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC) ว่า จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ สามารถแข่งขันกับเอกชนได้ และส่งเสริมให้การดำเนินการของ NBN และ NGDC ระยะเริ่มต้นดำเนินการได้อย่างเข้มแข็ง
 
รวมทั้งให้หน่วยงานภาครัฐที่มีแผนหรือโครงการลงทุนจัดสร้างหรือมีความต้องการใช้งานบริการ Data Center/Cloud มาใช้บริการของ NGDC โดย กระทรวงดิจิทัลฯ จะพิจารณาการลงทุนในธุรกิจ Data Center/ Cloud ที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ
 
เพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อนและได้ประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่ดีขึ้น โดยไม่มีกรอบระยะเวลาการลงทุนตายตัวเพื่อไม่เป็นการผูกขาด คาดว่า จะพยายามจดทะเบียน 2 บริษัทให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้หรืออย่างช้าต้นเดือนกรกฎาคม
 
จากนั้นจะตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วให้ไปสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ทั้ง 2 บริษัทที่เป็นที่ยอมรับ โดยบอร์ดต้องมาจาก ทีโอที กสท กระทรวงดิจิทัลฯ กระทรวงการคลัง และบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิเหมาะสม ทั้งนี้ 2 บริษัทดังกล่าวจะเดินหน้าได้ประมาณปลายปีนี้ เชื่อว่า จะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนมากขึ้น
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์