หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อัยการบึงกาฬ - บอลิคำไซ ประชุมความร่วมมือด้านกฎหมายไทย – ลาว

14 มิถุนายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1045)

นายวีระพงษ์ ศิริ หัวหน้าสำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ นำคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน พบปะแลกเปลี่ยนงานด้านวิชาการทางกฎหมายกับองค์การอัยการประชาชนแขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว โดยมี ท่านทองใบ เพียงวงค์ หัวหน้าอัยการประชาชนแขวงบอลิคำไซ พร้อมคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
ทั้งสองฝ่ายแสดงความกังวลในประเด็นที่ประชาชนทั้งสองฝั่งที่เดินทางข้ามแดนแล้วเกิดกระทำผิดกฎหมายของอีกประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีเจตนากระทำผิด เช่น กลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ลักลอบค้าของเถื่อน ซึ่งมักจะหลบหนีอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนทั้งสองประเทศ จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
 
1. เห็นชอบให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สร้างปัญหาก่อความไม่สงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย - ลาว
2. ให้ความร่วมมือทางอาญาและติดตามผู้กระทำผิดที่หลบหนีคดีตามสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
3. กำหนดให้มีการจัดประชุมพบปะแลกเปลี่ยนประจำปีร่วมกัน โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อสานสัมพันธ์มิตรภาพให้เกิดความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เป็นการใช้โอกาสของเวทีอาเซียนในการสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อความสงบสุขของประชาชนตามพื้นที่ชายแดนทั้งสองประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลและเป้าประสงค์ของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์