หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยต้องยกระดับทางธุรกิจรองรับเทคโนโลยีใหม่ โดยเฉพาะ Fintech

14 มิถุนายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1149)

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน 40 ปีมติชน ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ว่าประเทศเศรษฐกิจสำคัญที่ไทยต้องการดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศและลงทุนต่อเนื่อง ในขณะนี้ได้ประกาศพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไปสู่ยุค 5.0 ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) เป็นปัจจัยสำคัญในระบบโครงสร้างเศรษฐกิจยุคใหม่ (Eco System) ของโลก
 
ซึ่งประเทศไทยอยู่ในขั้นเริ่มยกระดับระบบเทคโนโลยีเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งการพัฒนาระบบการเงินเข้าสู่ยุคใหม่ด้วย Fintech จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะตลาดโลกและประเทศคู่ค้ามีการเปลี่ยนแปลง
 
หากประเทศไทยปรับตัวช้าก็จะทำให้เสียโอกาสทางการค้า การลงทุน จากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีฐานการผลิตอยู่ในไทยอยู่เดิม ซึ่งการพัฒนาระบบให้รองรับจึงเป็นเรื่องสำคัญการลงทุนที่ต่อเนื่องและการลงทุนใหม่ๆ ทั้งนี้ภาครัฐ จะต้องพิจารณาและปรับปรุงความยืดหยุนของกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้กำกับดูแลมาเป็นหน่วยงานที่คอยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการเงินของประเทศ
 
นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวอีกว่า นักลงทุนไทย ก็ต้องก้าวข้ามผ่านอุปสรรคที่สำคัญ ที่ต้องลดความหวาดระแวงกับวิกฤตการทางการเงินในอดีต และกล้าที่ปรับเปลี่ยน สำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาระบบของธุรกิจให้สอดรับกับตลาดโลกในอนาคต ซึ่งหากล่าช้าอาจทำให้ประเทศไทยตกขบวนเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์