หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-เวียดนาม ร่วมมือต่อต้านประมงผิดกฎหมายและการเชื่อมโยงในภูมิภาค

5 มิถุนายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1855)

นายเหวียน เติ๊ด ถั่ญ (H.E. Mr. Nguyen Tat Thanh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่ ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล (1 มิ.ย. 2560) เวลา 13.30 น. สรุปสาระสำคัญดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยและเวียดนามมีความมืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด นายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสพบปะกับนายกรัฐมนตรีของเวียดนามในหลายโอกาส นับได้ว่าเวลานี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนาม นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวชื่นชมในอัธยาศัยไมตรีของนายกรัฐมนตรีเวียดนามที่มีต่อรัฐบาลและประเทศไทย ในการเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกัน ไทยและเวียดนามต้องร่วมกันพัฒนาและสนับสนุนยุทธศาสตร์ซึ่งกันและกัน สำหรับการประชุมผู้นำกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิกหรือ เอเปค ซึ่งเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ ไทยยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และขอให้การประชุมประสบความสำเร็จ
 
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญนายกรัฐมนตรีเวียดนามเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – เวียดนาม (JCBC) ครั้งที่ 3 ขอให้เอกอัครราชทูตฯหารือในรายละเอียดเรื่องช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประชุม JCBC และการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเวียดนามกับกระทรวงการต่างประเทศต่อไป
 
นายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตเวียดนามฯ ยังได้หารือถึงความร่วมมือในเรื่องต่างๆ อาทิ ความร่วมมือด้านการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย เอกอัครราชทูตเวียดนามฯขอบคุณรัฐบาลไทยที่ไม่ใช้อาวุธกับเรือประมงเวียดนามที่รุกล้ำน่านน้ำไทย ด้านนายกรัฐมนตรีขอให้หน่วยงานของทั้งสองฝ่ายหารือร่วมมือกันใกล้ชิดและหาช่องทางเร่งด่วนในการประสานงานกัน รวมทั้งหาวิธีป้องกันไม่ให้เรือประมงลุกล้ำน่านน้ำของกันละกันด้วย ความร่วมมือระหว่างไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา และเมียนมา ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันในการสร้างความเชื่อมโยงทางด้านคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศเหล่านี้ โดยเฉพาะทางบกและทางน้ำ เพื่อเพิ่มมูลค้าการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของทุกประเทศมากยิ่งขึ้น
 
ความร่วมมือเรื่องแม่น้ำโขง ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันในการวางแผนและแก้ไขปัญหาในแม่น้ำโขง ความร่วมมือด้านแรงงาน นายกรัฐมนตรีกล่าวเน้นย้ำว่า รัฐบาลไทยจะดูแลแรงงานทุกประเทศอย่างดีที่สุด ขอให้แรงงานเวียดนามลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อที่จะได้รับสวัสดิการต่างๆอย่างเต็มที่
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์