หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยถูกจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศอันดับที่ 27 จากทั้งหมด 63 ประเทศทั่วโลก

3 มิถุนายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1005)

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า การจัดประชุมหอการค้า 5 ภาค ประจำปี 2560 เพื่อวางเป้าหมายการพัฒนาภาคและกลุ่มจังหวัดให้ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งด้านการท่องเที่ยว ที่เป็นฐานเศรษฐกิจช่วยสร้างมูลค่า การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้น การพัฒนาเมืองสำคัญ การยกระดับให้เป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้า บริการ ธุรกิจ สุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิตอล ที่สำคัญพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนแต่ละจังหวัดให้สร้างรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ซึ่งประเทศไทยได้รับการประกาศผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย ที่ถูกจัดอันดับโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการ (IMD) ประจำปี 2560 ให้ไทยมีอันดับดีขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 27 จากอันดับ 28 จากทั้งหมด 63 ประเทศทั่วโลก หลังจากนี้หอการค้าไทยจะเร่งผลักดันการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นต่อเนื่อง
 
ทั้งนี้ หอการค้าไทยจะใช้ความรู้ที่มีอยู่ร่วมกับประธานหอการค้าทุกจังหวัดเร่งพัฒนาการค้าการลงทุน เกษตร และอาหาร โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ต้องผลักดันให้เกิดผลตามแนวคิดกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคร่วมกับภาครัฐและเอกชน
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์