หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SportAccord Convention 2018

1 มิถุนายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1274)

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาและการแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SportAccord Convention 2018 ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 15 – 20 เมษายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, Mr. Stepan Fox รองประธาน SportAccord Concil, Mr. Nis Hatt กรรมการผู้จัดการ SportAccord Convention และนายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. ร่วมงาน ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 
รองนายกรัฐมนตรีฯ กล่าวว่า การเป็นเจ้าภาพการประชุม SportAccord Convention 2018 มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการใช้กีฬาแห่งโลกนำการท่องเที่ยวไทยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ คือ การให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางจัดการประชุมทางการกีฬาระดับโลก ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Sports Hub ของอาเซียน สนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อมวลชน และกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้แสดงศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้สหพันธ์กีฬานานาชาติเลือกประเทศไทยเป็นฐานที่ตั้งสำนักงานระดับภูมิภาคของตน ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการกีฬาได้ในที่สุด
 
ทั้งนี้ การที่คนกีฬาจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬา "Sports Dream Destination” ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น พิธีลงนามสัญญาการเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นการทำงานร่วมกันของประเทศไทย และ SportAccord Convention โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุม SportAccord Convention 2018 ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการกีฬา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานทุกด้าน
 
การเดินทางเยือนประเทศไทยของผู้บริหาร SportAccord Convention ในครั้งนี้เป็นภารกิจแรกหลังการลงนามสัญญาการเป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพร้อม เยี่ยมชมสถานที่ และประชุมหารือกับคณะทำงานของประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันถึงแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานของ SportAccord Convention
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์