หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สตูล-เคดาห์-ปีนัง สานสัมพันธ์การค้าการท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย

30 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1620)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้พาณิชย์ภาคและพาณิชย์จังหวัดขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) โดยการเชื่อมโยงการผลิตการตลาดและการท่องเที่ยวเพื่อให้เกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนมีที่จำหน่ายสินค้า เป็นการเพิ่มช่องทางการค้าและขยายโอกาสด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมากขึ้น ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนได้ประสานเชิญกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง นำคณะหอการค้าจากรัฐเคดาห์และปีนัง รวมทั้งได้เชิญ Dato’Faudzi Naim Hj Noh ประธานกลุ่ม IMT-GT Joint Business Council (JBC) พร้อมคณะรวม 25 คน เยือนจังหวัดสตูล เพื่อเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสตูล ในช่วงวันที่ 17 - 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางการค้าการท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย ทางด่านประจัน จังหวัดสตูล
 
ผลการหารือเจรจาธุรกิจในครั้งนี้มีผู้ประกอบการมาเลเซียให้ความสนใจผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราจังหวัดสตูลเป็นอย่างมาก โดยได้สั่งซื้อหมอนไปจำหน่าย ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นการทดลองตลาดจำนวนหนึ่ง และยังมีนักธุรกิจจากรัฐปีนังอีก 3 ราย ได้ตกลงสั่งซื้อหมอนยางพาราจากผู้ประกอบการไทยไปวางขายให้กับนักท่องเที่ยวที่ปีนัง และยังมีการจับคู่ธุรกิจระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัดสำเภาทอง ผู้ผลิตเครื่องแกงและเครื่องปรุงรสสำเร็จรูป จากจังหวัดสตูล กับบริษัท Kintera Sdn Bhd จากหอการค้ามลายูประจำรัฐเคดาห์ ซึ่งสามารถตกลงซื้อขายสินค้าระหว่างกัน รวมทั้งหารือที่จะลงทุนร่วมกันในธุรกิจดังกล่าวอีกด้วย
ด้านการท่องเที่ยวผู้ประกอบการมาเลเซียสนใจที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดสตูลและจังหวัดทางฝั่งอันดามันโดยผ่านเส้นทางด่านพรมแดนวังประจัน ซึ่งสะดวกและการจราจรไม่แออัด โดยหอการค้าจีนประจำรัฐเคดาห์กำหนดจะนำคณะประมาณ 100 คน เดินทางมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่จังหวัดสตูลในเดือนกันยายน 2560
 
สำหรับความคืบหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 พาณิชย์จังหวัดสงขลาได้จัดประชุมหารือร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศและผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน อาทิ ด่านศุลกากรในจังหวัดสงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลา สมาคมโลจิสติกส์และการขนส่งภาคใต้ เพื่อติดตามสถานการณ์การส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย การค้าผ่านแดนไปยังสิงคโปร์ และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน อาทิ การขยายเวลาทำการด่านศุลกากรปาดังเบซาร์และด่านศุลกากรสะเดา ความตกลงด้วยการขนส่งผ่านแดน การจัดตั้งจุดตรวจร่วมนอกเขตชายแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย (Common Control Area : CCA) การส่งเสริมการส่งออกข้าวชายแดน และความคืบหน้าในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน 4 ตำบลของอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานต่อไป
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์