หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เร่งเดินหน้าเชียงราย ยุค 4.0

29 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1830)

"เชียงราย" มีพื้นที่ติดกับประเทศเมียนมา และ สปป.ลาว จึงทำให้สามารถติดต่อค้าขายกันได้อย่างสะดวก รวมถึง มีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์อยู่มากมาย หลังจากเปิด AEC การค้าการขายในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซียและอินโดนีเซีย และสำคัญที่สุดมีสายการบินเชื่อมต่อ อย่างเช่น สายการบินจากเชียงรายไปหาดใหญ่ ภูเก็ต
 
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำโขง Greater Mekong Subregion Program หรือ GMS เป็นนโยบายหนึ่งที่ทำให้เชียงรายกลายเป็นประตูสำคัญในการที่จะไปเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สปป.ลาว เมียนมา ตลอดไปถึงประเทศจีนตอนใต้ ซึ่งจากนโยบายและพื้นฐานที่แข็งแกร่งของเชียงรายตั้งแต่ในอดีตเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันทำให้เมื่อมีการเปิด AEC เกิดขึ้นก็ยิ่งเพิ่มศักยภาพให้จังหวัดชายแดนแห่งนี้พร้อมที่จะช่วงชิงความเป็นหนึ่งของจังหวัดทางภาคเหนือและภูมิภาคอาเซียนได้อย่างไม่ยาก การเดินทางไปเชียงรายสามารถที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ถนน R3A จากเชียงของไปห้วยทราย หลวงน้ำทา สิบสองปันนา R3B จากแม่สายไปเชียงตุงไปออกสิบสองปันนาเหมือนกัน และการท่องเที่ยวทางเรือ แม่น้ำโขง จากสิบสองปันนามาที่เชียงแสนของไทย และก็ยังมีการท่องเที่ยวจากเชียงของไปยังหลวงพระบาง ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลก
 
เชียงรายถูกประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสามอำเภอ คือ อ. แม่สาย อ. เชียงแสน และ อ. เชียงของ ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพของเชียงรายในด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น รวมถึงการหนุนเสริมจากนโยบายของภาครัฐ เช่น โครงการประชารัฐ หรือนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ทำให้ทั้งภาคธุรกิจและภาคการเกษตรต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
 
เชียงรายมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคในหลาย ๆ ด้าน ทั้งศูนย์กลางเศรษฐกิจ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชียและศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพ จึงทำให้ต้องเผชิญกับการแข่งขัน การพัฒนาทักษะและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาและส่งเสริมการเติบโตให้กับพื้นที่ยุทธศาสตร์ การค้าชายแดน โดยเฉพาะด้านการตลาด ซึ่งควรพัฒนาให้แบรนด์ของไทยเป็นแบรนด์ของภูมิภาคและของโลก ซึ่งล่าสุดได้มีการทำรูปแบบโมเดลเชียงราย 2025 อยู่ในหลักของการสมดุล โดยมีการพัฒนาและการอนุรักษ์ไปด้วย ซึ่งนอกจากที่ประเทศไทยต้องแข่งขันกับประเทศอาเซียนแล้ว ก็ยังจะต้องแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียด้วย
 
เมื่อโลกยุคปัจจุบันไม่มีรั้วกั้นพรมแดนอีกต่อไป การรู้เขา รู้เรา และรอบรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม "ประชาคมอาเซียน” จึงเป็นสิ่งสำคัญ
 
 
 
ที่มา : รายการ ASEAN Connect
เรียบเรียง : ปัทมาพร งึ้มนันใจ / ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์