หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.พาณิชย์ จัดงานสุดยอดแบรนด์ไทย เพิ่มมูลค่าการค้าไทย - สปป.ลาว

26 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1435)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้กำหนดจัดงานสุดยอดแบรนด์ไทย หรือ Top Thai Brands 2017 ณ นครเวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2560 เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนระหว่างสองประเทศ เพิ่มมูลค่าทางการค้าไทย – สปป.ลาว และตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานของสินค้าแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค นักธุรกิจ ผู้ซื้อ และผู้นำเข้า พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักธุรกิจของทั้งสองประเทศ เกิดความร่วมมือระหว่างกันภายใต้แนวคิด เชื่อมต่อการค้ากับสุดยอดแบรนด์ไทย ก้าวไกลสู่ความสำเร็จ
 
"เศรษฐกิจภาพรวมของสปป.ลาว ในปี 2560 คาดว่าจะยังขยายตัวต่อเนื่อง มีการพัฒนาของเมืองอย่างรวดเร็ว มีกลุ่มชนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งพฤติกรรมการบริโภคได้เปลี่ยนแปลงไป มีความต้องการบริโภคสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น กระทรวงพาณิชย์จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ตลาดอาเซียน หรือ Deepening ASEAN ให้ความสำคัญกับการเจาะตลาดในระดับเมืองเจาะตลาดสินค้ากลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาช่องทางใหม่ๆ ในการเข้าสู่ตลาด ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว
 
งาน Top Thai Brands 2017 เป็นงานเจรจาการค้าและจำหน่ายสินค้าและบริการส่งออกชั้นนำของไทย และสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่มีศักยภาพในการส่งออก โดยการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยในประเทศและต่างประเทศกับภาคเอกชนไทย ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มุ่งเน้นในเรื่องการจัดกิจกรรมเจรจาการค้า (Business Matching) เป็นสำคัญ
 
สินค้าและบริการที่จัดแสดงในงาน Top Thai Brands ณ สปป. ลาวในครั้งนี้ ประกอบด้วยกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้าง อาทิ บริการออกแบบตกแต่งภายใน สถาปนิก วิศวกร และบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม รวมผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกว่า 120 ราย
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์