หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-ลาวจับมือทำยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานระยะยาว

25 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1935)

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างนำคณะทีมเศรษฐกิจไทย ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เดินทางเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2560 นครหลวงเวียงจันทน์ ว่า นายกรัฐมนตรีของไทยให้ความสำคัญความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาการค้าและการลงทุนร่วมกันในกลุ่ม CLMVT จึงเดินทางมาเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนร่วมกับ สปป.ลาว เพื่อเชื่อมต่อไปยังจีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย เนื่องจากที่ผ่านมานักลงทุนเวียดนาม จีน เข้ามาลงทุนใน สปป.ลาว จำวนมากแล้ว จึงต้องการร่วมมือกับไทยเพิ่ม หวังผลักดันการค้าเพิ่มจาก 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก 5 ปีข้างหน้า
 
ทั้งนี้ เห็นชอบร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (Master Plan) ทั้ง 2 ประเทศร่วมกัน กำหนดให้เป็น 2 ประเทศ 1 จุดหมาย พัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง ตลาดทุน ท่องเที่ยว การส่งเสริมเอสเอ็มอี จึงมอบหมายให้กระทรวงด้านเศรษฐกิจทั้ง 2 ประเทศหารือเพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้ สปป.ลาว จัดทำศูนย์ให้บริการ One Stop service สำหรับนักลงทุนต่างชาติ การร่วมกันสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5, 6, 7 และสร้างทางรถไฟฟ้าบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 เดินหน้าพัฒนาเส้นทาง R12 เชื่อม East-West Corridor เส้นทางจากเวียดนามผ่าน สปป.ลาว-ไทย-เมียนมา สนับสนุนลาวระดมทุนผ่านกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำมาพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษรับสิทธิพิเศษทางภาษีในการส่งเสริมเอสเอ็มอี เพื่อให้เอสเอ็มอีไทยมาร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับเอสเอ็มอี สปป.ลาว
 
สำหรับด้านการท่องเที่ยวรัฐบาลมีแผนใช้งบกลุ่มจังหวัดพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย เลย หนองคาย มุกดาหาร อำนาจเจริญ บึงกาฬ มุ่งพัฒนาเมืองริมโขงทุกสะพานระหว่าง 2 ประเทศ ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อนำสินค้าโอทอปของไทยและสินค้าโอดอฟ (หนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์) ของ สปป.ลาว มาวางจำหน่ายในตลาดประชารัฐของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวริมฝั่งโขงให้มีชีวิตเหมือนกับทัวร์ยุโรป เตรียมจัดทำเรือนำเที่ยวขนาดใหญ่ในแม่น้ำโขง หากนักท่องเที่ยวเดินทางมายังไทยในจังหวัดเลย หนองคายและจังหวัดในภาคอีสานสามารถท่องเที่ยวฝั่งลาวในเส้นทางเดียวกัน ผ่านการผ่อนปรนวีซ่าชั่วคราวสำหรับการท่องเที่ยวริมโขงและการร่วมจัดทำเมืองสินค้าปลอด (Border Town) ร่วมกัน
 
ส่วนการพัฒนาตลาดทุน หลังจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เข้ามาฝึกอบรมการพัฒนาตลาดทุนระยะหนึ่งแล้ว ต้องการผลักดันให้เอกชนรายใหญ่ของ สปป.ลาว เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไทย จากนั้นเชื่อมตลาดร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้ตลาดหุ้นของ สปป.ลาว เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
นายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป.ลาว กล่าวว่า การค้าระหว่างไทย-สปป.ลาว ส่วนใหญ่จะผ่านชายแดน จึงต้องการให้ไทยอำนวยความสะดวกกับเอกชนของลาว สำหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นขนาดใหญ่ต้องการดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน เนื่องจาก สปป.ลาว ยังมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ รวมทั้งการเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป อุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดึงไปอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนการพัฒนาระบบสายส่งให้สอดคล้องกับสายส่งของไทย เพื่อรองรับการขายกระแสไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งไทย และต้องการให้เอสเอ็มอีไทยร่วมเป็นพี่เลี้ยงส่งเสริมเอสเอ็มอีของลาวให้เติบโต สปป.ลาว ยังแก้ไขกฎหมายของบีโอไอเพื่อดึงดูดการลงทุนในการยกเว้นภาษีตามเขตพื้นที่ตั้งแต่ 5 - 15 ปี จึงหวังว่าจะร่วมมือกันมากขึ้นระหว่างไทย-สปป.ลาว
 
 
ที่มา :  สำนักข่าวไทย

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์