หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เอเปกร่วมสร้างอนาคตเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและทั่วถึง

25 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1248)

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก (MRT) ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งมีนายเจิ่น ต๊วง แองห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประธานการประชุม เพื่อหาแนวทางความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
 
นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุม MRT ครั้งนี้เป็นโอกาสให้รัฐมนตรีด้านการค้าของสมาชิกเอเปกทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ ได้ร่วมกันหารือเพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งถือเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่จะช่วยส่งผลทางบวกต่อเศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในช่วงชะลอตัวและมีกระแสปกป้องทางการค้า โดยประเด็นหลักที่มีการพิจารณา ได้แก่ การส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืน ทั่วถึง และมีนวัตกรรม และการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และวิสัยทัศน์ของเอเปกหลังปี 2563 โดยเอเปกยังคงมุ่งสู่การค้าที่เสรีต่อไป แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญยิ่งขึ้นกับการสร้างความมั่นใจว่าประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศจะกระจายไปยังประชาชนทุกระดับ โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างโอกาสแก่สตรี เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
 
นายวินิจฉัย กล่าวว่า ได้แสดงทัศนะสนับสนุนระบบการ­ค้าพหุภาคีที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์และองค์การการค้าโลก การให้ความสำคัญกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเสริม MSMEs ให้เข้าสู่ตลาดโลก การสนับสนุนให้สมาชิกเดินหน้าการจัดทำแผนการทำงานสู่เขตการค้าเสรีของเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) ตามข้อสั่งการผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกเมื่อปี 2559 รวมทั้งเน้นย้ำความสำคัญของความทั่วถึง ความยั่งยืน และการปฏิบัติได้จริง ในการจัดทำวิสัยทัศน์ของเอเปกหลังปี 2563 ภายหลังการบรรลุเป้าหมายการค้าการลงทุนที่เสรีและเปิด (เป้าหมายโบกอร์)
 
ผลลัพธ์ของการประชุม MRT ครั้งนี้ รัฐมนตรีการค้าเอเปกได้ให้แนวทางสำหรับเขตเศรษฐกิจเอเปกที่จะทำงานร่วมกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ทั่วถึง และมีนวัตกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ MSMEs ความมั่นคงทางอาหาร ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและวิชาการ และการดำเนินงานของเอเปกภายหลังปี 2563
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประธานการประชุม ได้มีแถลงการณ์ประธานในเรื่องการสนับสนุนการค้าพหุภาคี เอเปกสู่ปี 2563 และ FTAAP ในโอกาสนี้ ยังได้พบหารือสองฝ่ายกับรัฐมนตรีการค้าของฮ่องกง เพื่อติดตามและชี้แจงความคืบหน้าประเด็นการค้าระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังได้พบกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา-เอเปก (US-APEC Business Coalition) ซึ่งประกอบด้วยคณะนักธุรกิจจากบริษัทชั้นนำ อาทิ Cargill, Caterpillar, Visa, Time Warner และ Pfizer เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักธุรกิจของสหรัฐฯ ต่อเศรษฐกิจของไทย การส่งเสริมความสัมพันธ์ สนับสนุนและผลักดันให้การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐฯขยายตัวยิ่งขึ้น และได้มีการหารือกับนิวซีแลนด์ถึงโครงการความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ที่นิวซีแลนด์จะให้กับไทย ซึ่งฝ่ายนิวซีแลนด์จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาหารือในรายละเอียดกับกรมปศุสัตว์ของไทยต่อไป
 
 
 
ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์