หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงาน สร้างแรงงานไทยแลนด์ 4.0 ตั้งเป้าพัฒนาแรงงานเพิ่มเติมอีก 100,000 คนในปีนี้

24 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1436)

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานการลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง (สามพันธมิตร สานพลัง สร้างแรงงานไทย) ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัย 150 แห่ง ว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือสูงขึ้นเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ ในการรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจในอนาคตและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเริ่มตั้งแต่การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น วิทยากร ครูฝึก อาคารสถานที่ แลกเปลี่ยนความรู้ วิทยากร เทคโนโลยีสมัยใหม่ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานในหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง อาทิ สาขาโลจิสติกส์ สาขาดิจิทัล/ท่องเที่ยวและบริการ/แมคคาทรอนิกส์ สาขาเกษตรแปรรูปและอาหาร สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขางานเชื่อม สาขาเทคโนโลยียานยนต์ โดยตั้งเป้าในปีนี้จะพัฒนาแรงงานและนักศึกษา ให้มีทักษะตรงความต้องการของตลาดแรงงานไม่น้อยกว่า 100,000 คน
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ยังจะร่วมกันผลักดันการดำเนินธุรกิจสีเขียว (Green Jobs) ที่เป็นการช่วยสร้างเศรษฐกิจ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์