หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ“OUR ASEAN, OUR FUTURE” ในวาระครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน

23 พฤษภาคม 2017

กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ "OUR ASEAN, OUR FUTURE” เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ชิงทุนการศึกษารวม 55,000 บาท
 
โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ "OUR ASEAN, OUR FUTURE” เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตื่นตัวพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษรองรับการเป็นพลเมืองอาเซียน และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์อาเซียนในกลุ่มเยาวชนผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมและการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
 
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(มัธยมศึกษาปีที่ 4 –6) และมีสัญชาติไทย โดยกรอกใบสมัครพร้อมหลักฐานและแนบคลิปวิดีโอสั้นภาษาอังกฤษ ความยาว 1 -2 นาที ในหัวข้อ "ASEAN and I” เพื่อกรรมการพิจารณา โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 20 คน จะได้เข้าร่วมการฝึกอบรมการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในวันที่ 15 – 16 มิถุนายน และเข้าร่วมแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ กรมประชาสัมพันธ์และผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้แสดงความสามารถการกล่าวสุนทรพจน์ในงานครบรอบ 50 ปีอาเซียน ระหว่างวันที่ 4– 6 สิงหาคม 2560ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กทม.อีกด้วย
 
ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.aseanthai.net และFacebookFanpageข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานมาทางอีเมล์ aseanthai@hotmail.comระบุหัวข้อ"ประกวดสุนทรพจน์” หรือ ทางไปรษณีย์ ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซองว่า "ประกวดสุนทรพจน์” ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 – 618 – 2323 ต่อ 1723, 1719 ในวันและเวลาราชการ
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์