หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
แม่ทัพภาค 4 นำคณะเยือนมาเลเซีย

23 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 864)

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยพลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ ได้เดินทางไปยังกองบังคับกองพลน้อยทหารราบที่ 8 ประเทศมาเลเซีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และร่วมหารือแนวทางการแก้ปัญหาชายแดนไทยมาเลเซีย โดยมี พล.ต.ดาโต๊ะ โมฮำมัด รามลี บิน จาอาฟาร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 มาเลเซีย และคณะให้การต้อนรับ จากนั้นได้เดินทางไปยังวังสุลต่าลรัฐกลันตัน เพื่อเข้าเฝ้า ยัง มาหา เมอลียา ดร.ตุงกู โมฮามัด ฟาอีส ปุตรา อิบนี สุลต่าน อิสมาแอล ปุตรา ผู้สำเร็จราชการสุลต่านกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
 
แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า การเดินทางมารัฐกลันตันประเทศมาเลเซียในครั้งนี้เพื่อร่วมพูดคุยและหาทางออกถึงประเด็นปัญหาการก่อเหตุความไม่สงบ โดยเฉพาะกรณีที่ได้มีผู้เห็นต่างใช้มัสยิดในการก่อเหตุรุนแรง วางแผน รวมถึงซ่องสุมอาวุธ ในส่วนนี้ ท่านสุลต่าลได้ให้คำปรึกษาว่า ควรใช้การเข้าถึงประชาชน พูดคุยกันให้เข้าใจ ตามยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา รวมถึงดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดความกินดีอยู่ดี นอกจากนี้ ท่านสุลต่าลยังมีความยินดีในเรื่องการลาดตระเวนตามลำน้ำร่วมกัน และหากมีปัญหาอะไรก็สามารถพูดคุยกับคณะกรรมการได้เลยทันที ด้านปัญหายาเสพติดยอมรับว่ามีปัญหาเช่นเดียวกัน และจะช่วยกันในการแก้ไขปัญหานี้ซึ่งถือเป็นความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
 
ในส่วนการกระทำความผิดของคนไทยที่หลบหนีไปยังประเทศมาเลเซียนั้น ทางมาเลเซียยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือทุกด้าน เพราะรัฐกลันตันมีชายแดนติดกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทย และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยทำความเข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศ ทั้งฝ่ายทหารและตำรวจมาโดยตลอด ด้านพลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การเดินทางมาเยือนมาเลเซียในครั้งนี้นับเป็นการหาความร่วมมือในทุกมิติในการดำเนินการทางอาชญากรรมของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะมีการพูดคุยลงละเอียดในหัวข้อย่อยในครั้งต่อไป ซึ่งถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแน่นอน
 
จากนั้นคณะของพลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางไปยังสถานกงสุลไทยประจำรัฐกลันตัน เพื่อร่วมหารือปัญหาคนไร้สัญชาติ โดยมี ดร.ไพฑูรย์ สงค์แก้ว กงสุลใหญ่ประจำรัฐกลันตัน ให้การต้อนรับ และได้ร่วมพูดคุยถึงประเด็นการให้ความช่วยเหลือคนไร้สัญชาติที่ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของคนไทยที่กำเนิดในประเทศมาเลเซีย ซึ่งพบว่ามีประมาณ 400 คน ซึ่งชาวบ้านทุกคนก็พร้อมที่จะตรวจ DNA เพื่อที่จะทำการตรวจสอบสัญชาติ ขณะนี้ได้มีการประสานงานกับทางกรมศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเรื่องดังกล่าวนับเป็นความห่วงใยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีความห่วงใยคนไทยพลัดถิ่นไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งทางแม่ทัพภาคที่ 4 ได้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการแก้ปัญหาโดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมศุลกากร เพื่อให้การช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ต่อไป โดยในเดือนกรกฎาคมนี้จะบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งทหาร ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง นิติวิทยาศาสตร์ ทำการตรวจ DNA ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง อำเภอสไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์