หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
EXIM BANK จับมือ China EXIM ส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-จีน

23 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1310)

EXIM BANK - China EXIM ร่วมกันลงนามในกรอบความร่วมมือสนับสนุนทางการเงินระหว่างกัน โดย EXIM BANK จะสนับสนุนทางการเงินให้แก่ China EXIM เป็นวงเงินจำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ China EXIM สนับสนุนทางการเงินให้แก่ EXIM BANK 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายหลิว เหลียนเก๋อ รองประธานและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China EXIM) ร่วมกันลงนามในกรอบความร่วมมือสนับสนุนทางการเงินระหว่างกัน โดย EXIM BANK จะสนับสนุนทางการเงินให้แก่ China EXIM เป็นวงเงินจำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ China EXIM สนับสนุนทางการเงินให้แก่ EXIM BANK จำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้อีกฝ่ายนำไปใช้สนับสนุนผู้ส่งออกและนักลงทุนไทย-จีนในรูปของเงินกู้ หนังสือค้ำประกัน เงินทุน สินเชื่อเพื่อการค้า สินเชื่อโครงการระหว่างประเทศ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศ รวมทั้งการเข้าไปทำการค้าการลงทุนของนักธุรกิจไทยและจีนในประเทศที่สาม โดยมีนายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ China EXIM กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
 
ความร่วมมือดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้นโยบาย One Belt, One Road หรือที่เรียกว่า นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของรัฐบาลจีน หรือเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอันเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างจีนและประเทศต่างๆ ที่อยู่ในเส้นทางสายไหม และสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาคดังกล่าว รวมถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยจีนเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไทย รองจากสหรัฐอเมริกา ในปี 2559 ไทยส่งออกไปจีนเป็นมูลค่ากว่า 23,810 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน 0.3% (ปี 2558 มูลค่าการส่งออกของไทยไปจีนอยู่ที่ 23,742 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เนื่องจากจีนยังอยู่ในช่วงปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพในระยะยาว สินค้าส่งออกไปจีนอันดับต้นๆ ของไทยในปี 2559 ได้แก่ เม็ดพลาสติก (10.24%) ยางพารา (8.79%) ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (7.50%) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (6.83%) และเคมีภัณฑ์ (5.94%)
 
โดยนายพิศิษฐ์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก ในการส่งเสริมการส่งออกสินค้าและบริการของไทยไปจีน ส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนในจีน และส่งเสริมให้นักลงทุนจีนเข้ามาในไทยมากขึ้น รวมทั้งโอกาสขยายความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจไทยและจีนเพื่อเข้าไปทำการค้าการลงทุนในประเทศอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศและภูมิภาคเอเชียโดยรวม
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์