หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเดินหน้าผลักดัน EEC เชื่อมเส้นทางสายไหมของจีน

22 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1412)

รัฐบาลเตรียมผลักดัน EEC เป็นประตูการค้าสำคัญบนเส้นทางสายไหมทางเศรษฐกิจ โดยการการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการผลักดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมไปใช้ผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่เปิดพื้นที่ให้นักลงทุนต่างชาติมาตั้งฐานการผลิต เพื่อเป็นประตูการค้าเชื่อมต่อไปยังประเทศจีน ภูมิภาคยุโรป อาเซียน และภูมิภาคอื่น ๆ ผ่านเส้นทางสายไหมตามนโยบาย One Belt One Road ของจีน โดยเส้นทางสายไหมนี้ประกอบด้วย เส้นทางทางบก 3 เส้นทาง และทางทะเล 2 เส้นทาง เชื่อมต่อกับ 64 ประเทศ ครอบคลุมประชากรราว 4,500 ล้านคน ซึ่งรัฐบาลคาดหวังให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งของไทยและมิตรประเทศ ที่มีมูลค่ารวมกว่า 23 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในอนาคต ร่วมเดินหน้าประเทศไทย กับสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์