หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
คณะสื่อมวลชนไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย ร่วมงานสัมมนา IMT-GT ครั้งที่ 3

21 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 860)

สมาคมสื่อมวลชนแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย จัดงานสัมมนาและพบปะสื่อมวลชน IMT-GT ครั้งที่ 3 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 74 ปี ของสมเด็จพระราชาแห่งรัฐเปอร์ลิส ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2560 ณ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
 
ในการสัมมนาครั้งนี้มีตัวแทนสื่อมวลชนเข้าร่วมจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ซึ่งประเทศไทยได้ส่งตัวแทนสื่อมวลชนจากสังกัดต่าง ๆ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 10 คน เพื่อสัมมนาในหัวข้อ "สื่อตัวขับเคลื่อนวัฒนธรรม” และร่วมวางแผนตามโครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) ในลักษณะไตรภาคีระหว่างภาคใต้ของประเทศไทย ภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย และพื้นที่บนเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกรอบความร่วมมือเน้นไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยขณะนี้รัฐเปอร์ลิสมีการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวบริเวณพื้นที่หุบเขา ภายใต้ชื่อ "Chupping Valley Industrail Area” เพื่อเชื่อมโยงศักยภาพการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศ เปิดโอกาสให้นักลงทุนหน้าใหม่เข้ามาลงทุน ทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับนักศึกษาจบใหม่และประชาชนในพื้นที่รัฐเปอร์ลิส ทั้งนี้ มีกิจกรรมสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอาเซียน โดย ตวนกูซัยยิด ไฟซุดดิน ไซยิดจามาลุลไลล์ มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ทรงร่วมปั่นจักรยานพร้อมกับคณะสื่อมวลชนทั้ง 3 ประเทศ ด้วยระยะทาง 15 กิโลเมตร ทั้งยังมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 10 ครัวเรือน
 
นอกจากนี้ ทางคณะสื่อมวลชนยังได้รับเกียรติในการเข้าร่วมพิธีมอบเหรียญเกียรติยศและตำแหน่ง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 74 พรรษา ของสมเด็จพระราชาแห่งรัฐเปอร์ลิส ณ วังอาเรา รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย สำหรับการจัดงานสัมมนาและพบปะสื่อมวลชน IMT-GT ในครั้งต่อไป กำหนดจัดขึ้น ณ เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์