หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รัฐบาลเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศเติมเต็มการค้นคว้าวิจัย นวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลไทย

19 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 981)

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า คสช. เห็นชอบในหลักการ ในการส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพ รองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 
โดยเฉพาะในยุคที่ต้องการเน้นการค้นคว้าวิจัย นวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล เข้ามาช่วยในการขับเคลื่อน แต่ที่ผ่านมาการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชนของไทยยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงอยากจะเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาเติมเต็มด้านการอุดมศึกษาของไทย
 
เน้นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง สามารถตอบโจทย์ความต้องการของไทยได้ ซึ่งจะมีคณะกรรมการคัดเลือก สำหรับกฎหมายฉบับนี้จะมีความยืดหยุ่น และเชื้อเชิญให้สถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ เข้ามาเปิดการศึกษาในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 
คสช. ยังเห็นชอบในหลักการ เรื่องการพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งกฎหมายนี้จะมีความยืดหยุ่นและเชื้อเชิญให้ต่างประเทศเข้ามาเปิดการศึกษาในประเทศไทยเช่นเดียวกัน แต่จะมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดกว่าระดับอุดมศึกษาเพื่อไม่ให้การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเป็นคู่แข่งกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเอง โดยจะต้องเป็นสาขาที่ประเทศไทยขาดแคลนและมีความต้องการ
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์