หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-มาเลเซีย กระชับความร่วมมือด้านการค้าและการท่องเที่ยว

18 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1458)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดสตูล นางสาวเอกจิต กรัยวิเชียร กงสุลใหญ่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ดาโต๊ะ เฟาซี นาอิม เอชเจ โนห์ ประธาน IMT-GT Joint Business Council หรือ JBC นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ประกอบการ และคณะหอการค้าจากประเทศมาเลเซีย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560
 
นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีพรมแดนประเทศเชื่อมต่อกันในหลายจังหวัด มีการติดต่อค้าขายและการท่องเที่ยวกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสตูล ที่มีด่านศุลกากร 2 ด่าน คือ ด่านวังประจันและด่านตำมะลัง ซึ่งจะมีชาวไทย ชาวมาเลเซีย และนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกตลอดเวลา ในอดีตด่านพรมแดนประสบปัญหาเนื่องมาจากความคับแคบแออัด การเดินทางไม่สะดวก ซึ่งปัจจุบันทางจังหวัดได้ปรับปรุงด่านบริเวณดังกล่าวแล้ว จึงคาดว่าจะส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของทั้งสองประเทศ
 
นางสาวศมานันท์ หวังประเทือง พาณิชย์จังหวัดสตูล กล่าวว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการค้าการท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวผู้ประกอบการ การค้าชายแดนจากประเทศมาเลเซียใช้เส้นทางผ่านด่านพรมแดนวังประจันที่ได้รับการปรับปรุงแล้วให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้การตรวจปล่อยสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหาความแออัด เส้นทางการจราจรขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และชาวมาเลเซีย
 
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนำคณะจากประเทศมาเลเซียลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ บริเวณเกาะบุโหลน ตั้งอยู่บนพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์