หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

18 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1211)

ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2560 โดยการจัดการประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากการประชุมสุดยอดอาเซม ครั้งที่ 11 ณ กรุงอูลานบาตอร์ มองโกเลีย ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2559 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประกาศความคิดริเริ่มของไทยในการจัดการประชุมอาเซมว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2560 เพื่อหาลู่ทางในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างเอเชียกับยุโรป ซึ่งเป็นโอกาสที่ไทยจะนำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรปในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนอกจากวิทยากรชาวไทยแล้ว ไทยได้เชิญวิทยากรจากสมาชิกอาเซม ได้แก่ สหภาพยุโรป จีน เยอรมนี เวียดนาม ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ และฟิลิปปินส์ มาร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประมาณ 170 คน    
 
การประชุมฯ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงเช้าจะเป็นการหารือเกี่ยวกับบทบาทของอาเซมในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างภูมิภาคเอเชียกับยุโรป และในช่วงบ่ายจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินการของสมาชิกอาเซมในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน และในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเรียนรู้โครงการตัวอย่างด้านการพัฒนาของไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
 
อาเซมหรือการประชุมเอเชีย – ยุโรป (Asia-Europe Meeting – ASEM) มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ขยายความร่วมมือ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรป โดยมีความร่วมมือครอบคลุม 3 เสาหลัก ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม วัฒนธรรม และการศึกษา อาเซมประกอบไปด้วยสมาชิก 51 ประเทศ และ 2 องค์กร ได้แก่ (1) ฝ่ายยุโรป 30 ประเทศ และ องค์กร ได้แก่ สหภาพยุโรป (2) ฝ่ายเอเชีย 21 ประเทศ และ 1 องค์กร ได้แก่ สำนักเลขาธิการอาเซียน    
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์