หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย : Food Innovation Hub

18 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1365)

กระทรวงวิทย์ฯ – สกว. งัดสุดยอดเทคโนโลยีสนับสนุนเอกชน ตั้งเป้าเป็น "ฮับด้านนวัตกรรมอาหารของอาเซียน” รมว.วิทย์ชี้ กระแสอาหารเพื่อสุขภาพมาแรง ผู้ส่งออกอาหารต้องเรียนรู้นโยบาย กฎระเบียบด้านอาหารของแต่ละประเทศด้วย
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สัมมนาหัวข้อ "นวัตกรรมและกลไกการสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่: Cutting Edge Technology for Food Innovation” ณ โรงแรม โซฟิเทล สุขุมวิท โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานพิธีเปิด (11พ.ค.60)
 
ดร.อรรชกา กล่าวว่า อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศและมีความหลากหลาย ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้บริโภค จนเกิดกระแสใหม่ "อาหารเพื่อสุขภาพ” ดังนั้น การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารจึงต้องเรียนรู้นโยบายและกฎระเบียบในการกำกับดูแลด้านอาหารของแต่ละประเทศด้วย ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นการบูรณาการระหว่างโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารซึ่งเป็นโครงการสำคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการสนับสนุนการวิจัยอาหารของภาคเอกชนให้แข่งขันได้ โดยมี สกว. ร่วมสร้างกลไกลในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 
นอกจากนี้ สกว. ก็พร้อมที่จะให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาแก่ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหารที่ประสงค์จะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การผลิตจริงในเชิงพาณิชย์ต่อไป และยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการทำให้เอกชนได้รับความสะดวกในการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้น
 
การสัมมนาผู้ประกอบการจะได้รับทราบทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ที่จะก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสำหรับอุตสาหกรรมอาหารในรูปแบบต่างๆ เช่น ทุนสนับสนุนการวิจัย การรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของภาครัฐในการลงทุนทำวิจัย เป็นต้น
 
 
ข้อมูล  สำนักงานกองทุนสนับสนุบการวิจัย (สกว.)

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์