หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ครั้งที่ 73

18 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 939)

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้แทนกล่าวเปิดการประชุมประจำปีของ ESCAP ครั้งที่ 73 ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทผู้นำของไทยต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งยังได้เผยแพร่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่ประเทศสมาชิก ESCAP ที่เข้าร่วมได้ทราบ การประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก เป็นการหารือเกี่ยวกับทิศทางการทำงานของ ESCAP คณะกรรมการย่อยและองค์กรในสังกัด รวมทั้งแนวทางการร่วมมือระหว่าง ESCAP กับประเทศสมาชิก เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยหัวข้อหลักในการประชุมระดับรัฐมนตรี คือ "ความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านพลังงานที่ยั่งยืน” (Regional Cooperation for Sustainable Energy)

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 70 ปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก พร้อมย้ำว่าประเทศไทยในฐานะประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ ESCAP พร้อมให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการทำงานของ ESCAP และสหประชาชาติอย่างเต็มที่ ตลอดกว่า 70 ปี ของความเป็นหุ้นส่วน ไทยและประเทศสมาชิก ESCAP มีส่วนช่วยและร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แต่ปัจจุบันโลกยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ มากมาย เช่น ความไม่เท่าเทียม การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ดังนั้น ความร่วมมือในระดับภูมิภาค ผ่านองค์กรความร่วมมือ เช่น ESCAP จึงมีความสำคัญยิ่งในการจัดการกับปัญหาความท้าทายดังกล่าว โดยใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเพื่อให้เกิดความยั่งยืน          
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์