หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รัฐมนตรีการค้าเอเปก เร่งหารือมุ่งเน้นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

17 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1249)

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง) จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก (MRT) ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งการประชุมเอเปกปีนี้มีหัวข้อหลัก คือ "การสร้างพลวัตรใหม่และการส่งเสริมอนาคตร่วมกันของเอเชีย-แปซิฟิก”  
 
นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้รัฐมนตรีการค้าเอเปกจะมุ่งเน้นประเด็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะแนวทางเร่งดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายโบกอร์ของการค้าการลงทุนที่เสรีและเปิดภายในปี 2563 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนในปัจจุบัน การติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนการทำงานสู่เขตการค้าเสรีของเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) การดำเนินการตามแผนการทำงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคบริการของเอเปก และแนวทางที่เอเปกจะสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก ครั้งที่ 11 ที่จะจัดขึ้นปลายปีนี้ ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา   
 
นอกจากนี้ เวียดนามในฐานะเจ้าภาพยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืน มีนวัตกรรม และกระจายไปสู่ทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ให้เป็นสากลและทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งสอดรับกับนโยบาย "Thailand 4.0” ที่มุ่งสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ ผลักดันให้ทุกคนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและเน้นการเติบโตและพัฒนาที่ยั่งยืน การเข้าร่วมการประชุม MRT นี้จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะการสนับสนุน SMEs และความก้าวหน้าในการพัฒนา E-commerce ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เอเปกให้ความสำคัญ อีกทั้งได้รับทราบถึงแนวนโยบายด้านการค้าการลงทุนของเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกอื่น และจะใช้โอกาสนี้หารือทวิภาคีกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนจากเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้าระหว่างกันอีกด้วย   
 
เอเปกเป็นกรอบความร่วมมือของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (สมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ คือ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัว-นิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา) เป็นกลุ่มคู่ค้าที่สำคัญของไทย โดยในปี 2559 การค้าของไทยกับกลุ่มเศรษฐกิจเอเปกมีมูลค่า 286,913.02 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 69.98 ของการค้ารวมของไทย เป็นการส่งออก 147,108.10 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 68.32 และการนำเข้า 139,804.92 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 71.82 สำหรับในไตรมาสแรกของปีนี้ การค้าระหว่างไทยกับเอเปกมีมูลค่า 76,112.05 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.73 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย โดยเป็นการส่งออก 38,789.31 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้า 37,322.74 ล้านเหรียญสหรัฐ  
 
 
ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์