หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
พลังงาน 4.0

17 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 4929)

นโยบายยุทธศาสตร์พลังงาน 4.0 ของประเทศ ที่ตั้งเป้าจะลดการใช้พลังงานเพื่อประหยัดทรัพยากรในประเทศนั้นคือเรื่องสำคัญที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ หนึ่งในนั้นคือการรณรงค์ลดการใช้ไฟให้น้อยลงกว่าเดิม โดยหันมาใช้อุปกรณ์ที่คุณภาพและเทคโนโลยีนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่จะทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลง
 
การวางยุทธศาสตร์ด้านพลังงานถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาชาติ เพราะถือเป็นความมั่นคงของชาติ เนื่องจากทรัพยากรที่เป็นต้นทุนผลิตด้านพลังงาน ย่อมมีวันหมดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตมีการคาดการณ์กันว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนไปด้วยเขตเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าจะมีมากกว่าเดิม การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการประหยัดพลังงานดูจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่รัฐ กำลังเร่งผลักดันให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นทางเลือกในการลดใช้พลังงานให้ได้เพื่อประหยัดแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติเอาไว้ใช้ในประเทศให้นานขึ้น
 
Thailand Energy Efficiency Week 2017 คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่รัฐบาลได้จัดขึ้น เป็นการส่งเสริมสินค้านวัตกรรมที่ประหยัดงานต่างๆ เอาไว้ ได้แก่ Thailand Energy Saving Expo งานแสดงสินค้าด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่ออนาคต LED Expo Thailand งานแสดงสินค้าด้านระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ LED ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และ PCB Expo Thailand งานแสดงสินค้าด้านแผ่นวงจรพิมพ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง และอิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างครบวงจร จากนานาประเทศกว่า 400 บริษัท
 
สำหรับงาน Thailand Energy Efficiency Week 2017 กระทรวงพลังงานหวังจะให้เป็นการปลุกจิตสำนึกในการคำนึงถึงการพลังงานอย่างรู้คุณค่ามากขึ้น พร้อมกับจุดประกายการรณรงค์ให้กับทุกองค์กรหันมาร่วมกันส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบและเอาจริงเอาจัง เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปตามนโยบาย Energy 4.0 ในปัจจุบัน ที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องลดการใช้พลังงานให้ได้ร้อยละ 30 ในปี 2679 หรือ 20 ปีต่อจากนี้ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมให้คนในสังคมหันมาสนับสนุนการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอีกด้วย
 
ที่ผ่านมาประเทศจะต้องนำเข้าการใช้พลังงานจำนวนมากจากต่างประเทศในแต่ละปีจำนวนมาก ทั้งประเทศเมียนมาและมาเลเซีย โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 70 รองลงมาคือ พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 13 ถ่านหิน ลิกไนต์ ร้อยละ 10 ถ่านหินนำเข้า ร้อยละ 8 พลังงานน้ำ ร้อยละ 5 ซึ่งพลังงานเหล่านี้คือพลังงานที่มีวันหมดไปจากประเทศในอนาคตอันใกล้ หนทางที่ดีที่สุดก็คือการหานวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเป็นพลังงานสะอาดทางเลือก เผื่อนำมาใช้ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติและลดการพึ่งพาจากต่างชาติ ดูจะเป็นทางออกที่ดีสุดและประหยัดเม็ดเงินให้กับประเทศชาติมากขึ้นกว่าเดิม
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์