หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

16 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1194)

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย (The 17th ASEAN Senior Law Officials Meeting: 17th ASLOM) ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2560 ณ เมืองปุตราจายา สหพันธรัฐมาเลเซีย พร้อมด้วยนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
 
โดยที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นต่างๆ อาทิ การพัฒนาสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (Development of the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) โครงการเจ้าหน้าที่กฎหมายภาครัฐของอาเซียน (ASEAN Governmental Legal Officers’ Programme: AGLOP) การพัฒนาสนธิสัญญาระดับภูมิภาค/อนุภูมิภาคว่าด้วยความร่วมมือ ในเรื่องความยุติธรรมทางอาญา : สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Development of Regional/Sub-regional Treaties on Cooperation in Criminal Justice: Extradition Treaty) เอกสารข้อเสนอแนวคิดของมาเลเซีย : เรื่องการโอนตัวนักโทษ และข้อเสนอของฟิลิปปินส์ : อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการโอนตัวนักโทษ (Malaysia’s Concept Paper: ASEAN International Transfer of Prisoners and the Philippines’ Proposa l: ASEAN Convention on Transfer of Sentenced Person: ACTSP) และการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal Justice: ACCPCJ) เป็นต้น
 
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้นำเสนอแผนการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศ 2 รายการ ได้แก่ การประชุม Enforcement of Civil judgment : Sharing Experiences towards Best Practices โดยกรมบังคับคดี และการประชุม the 2nd ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal Justice (ACCPCJ) โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์