หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-จีน ร่วมมือการค้าการลงทุน One Belt One Road

16 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1253)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้หารือร่วมกับนายกิตติพงษ์ เตรัตนชัย (นายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน) พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม ถึงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์และสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน ในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการค้า การลงทุน และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) โดยผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกสมาคม ประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้นำเข้าและส่งออก ครอบคลุมธุรกิจไม่ต่ำกว่า 30 กลุ่ม
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การพบกับสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน ในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ภาคเอกชนและภาครัฐจะขยายความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย ในขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 39 ของจีน และเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางด้านการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทย สามารถเข้าไปทำการค้าในจีนได้เพิ่มมากขึ้น กระทรวงพาณิชย์จึงมีนโยบายในการเจาะลึกสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและธุรกิจไทยในมณฑลที่เป็นยุทธศาสตร์บนเส้นทาง One Belt One Road เชื่อมโยงสู่ภูมิภาคยุโรป เอเชียใต้ รวมถึงรัสเซีย อาทิ มณฑลเสฉวน (ตั้งอยู่ทางตะวันตกเชื่อมไปสู่ยุโรป) มณฑลฟูเจี้ยน (ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้) และมณฑลซานตง (ตั้งอยู่บนคาบสมุทรตอนเหนือ)         
 
ทั้งนี้ ในปี 2560 นี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างทั้ง 2 ประเทศ หลายกิจกรรมด้วยกัน อาทิ การนำคณะผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน China Dalian Import and Export Commodities Fair 2017 (11-14 พ.ค.60) การจัดงานสุดยอดแบรนด์ไทย (Top Thai Brand) ณ นครคุนหมิง (12-18 มิ.ย.60) และการเข้าร่วมงาน The China-ASEAN Expo ครั้งที่ 14 (12-15 ก.ย.60) เป็นต้น           
 
"นอกจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าแล้ว ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าการค้าในรูปแบบของ E-commerce เข้ามามีบทบาทมากในการค้ายุคปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการส่งเสริมการค้ากับจีนโดยผ่านชองทางด้าน E-commerce มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการหาช่องทางการนำสินค้าไทยร่วมกับเว็บไซต์ชื่อดังของจีน เช่น Alibaba Yihaodiam Womai (อาหารแช่แข็งส่งภายใน 24 ชม.) และ Jindong เป็นต้น และเพื่อเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันในตลาด E-commerce ได้ ในขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy) หรือสถาบัน NEA เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่การเป็นสมาร์ทเอสเอ็มอี (Smart SMEs) ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นอย่างครบวงจร รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการขยายช่องทางการค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ SMEs ไทย ทั้งนี้ อยากให้ทางสมาคมช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับทางสมาชิกของสมาคมทราบถึงกิจกรรมและโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ เพื่อสมาชิกของสมาคมจะได้มาใช้ประโยชน์จากโครงการต่างๆ ได้อย่างเต็มที่”  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในตอนท้าย             
 
อนึ่ง กระทรวงพาณิชย์มีสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 9 แห่ง ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจไทยและจีนในการขยายการค้าและการลงทุนรวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ ชิ่งต่าว เฉิงตู หนานหนิง กวางโจว คุนหมิง เซียะเหมิน ฮ่องกง และไต้หวัน อีกทั้ง ยังมีสำนักงานพาณิชย์ในต่างประทศ 1 แห่ง ณ กรุงปักกิ่ง อีกด้วย          
 
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์