หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเป้าลงทุนอันดับ 1 ของฮ่องกงในอาเซียน

15 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1178)

นักธุรกิจฮ่องกงให้ความสนใจลงทุนในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งจะเติบโตเป็นศูนย์กลางการค้าของไทยและอาเซียนที่เชื่อมโยงกับเส้นทางการค้าในยุทธศาสตร์ One Belt One Road ของจีน
 
โดยเน้นความร่วมมือเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ เส้นทางคมนาคม การลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงผลักดันให้จัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงในไทยเพื่อขยายโอกาสและความร่วมมือกับ SMEs ไทย เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ฮ่องกงมีความเชี่ยวชาญแก่ SMEs ไทย
 
โดยปัจจุบันไทยเป็นเป้าหมายการลงทุนอันดับ 1 ของฮ่องกงในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้ทุกฝ่ายเติบโตไปด้วยกัน
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์